Porin Tilausajo, November 9 2021

PORIN TILAUSAJO VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2/2021

Porin Tilausajo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 24.11.2021 kello 18:00. Paikka: Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, 28100 Pori

Ennen kokousta alkaa ruokailu klo 17:15 Klubisalin kokoustilassa.

ESITYSLISTA             

1. Kokouksen avaus klo 18:00

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat.

5. Päätetään työjärjestyksestä.

6. Vahvistetaan osanottajaluettelo.

7. Esitys Porin Tilausajo Oy:n talousarvioksi vuodelle 2022.

8. Esitys Porin Tilausajo Oy:n toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022.

9. Päätetään hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille, tilintarkastajille ja heidän varahenkilöilleen maksettavista palkkioista.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2022.

11. Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle 2022-2023.

12. Valitaan tilintarkastajat.

13. Muut mahdolliset asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.

14. Kokouksen päättäminen.

Porissa 9.11.2021

Hallitus


Kokousjärjestelyjen, sekä tarjoilun varaamista varten pitää kokoukseen osallistumisesta ilmoittautua perjantaihin 19.11.2021 mennessä. Puh: 040 572 8711.


Written by

Porin Tilausajo

Previous PORIN TILAUSAJO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2022
Next KUTSU 23.5.2022 PORIN TILAUSAJO OY: N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2022