Porin Tilausajo, October 27 2020

PORIN TILAUSAJO OY: N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2/2020

Porin Tilausajo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 4.11.2020 kello 18:00 Sokos Hotel Vaakuna Pori, Gallen-Kallelankatu 7, 28100 PORI.

Valtakirjojen tarkastus ja kahvitus alkaa klo 17:30 Vaakunan Akseli kokoustilassa.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus klo 18:00

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

5. Päätetään työjärjestyksestä.

6. Vahvistetaan osanottajaluettelo.

7. Esitys Porin Tilausajo Oy:n talousarvioksi vuodelle 2021.
Hallituksen esitys: Porin Tilausajo Oy:n 2020 budjetti esitellään yhtiökokouksessa.

8. Esitys Porin Tilausajo Oy:n toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021.
Porin Tilausajo Oy:n toimintasuunnitelma esitellään yhtiökokouksessa.

9. Päätetään hallituksen puheenjohtajille, hallituksen jäsenille, tilintarkastajille ja heidän varamiehelleen maksettavista palkkioista.
Hallituksen esitys: pj 1700 €/vuosi, vpj. 510 €/vuosi, jäsenet 26 €/kokous ja tilintarkastajat laskun mukaan.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2021.
Puheenjohtajana vuonna 2020 on toiminut Harri Lammi.

11. Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle 2021-2022.
PTA:n hallituksessa 2020 toimineet: vpj Petri Hämäläinen, Leena Astala, Eero Karhio, Harri Lammi, Mika Pirinen ja Juha Takala. Hallituksesta erovuorossa: Leena Astala, Eero Karhio ja Kimmo Kangas
Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan vuosiksi 2021-2022 3 henkilöä erovuoroisten tilalle.

12. Valitaan tilintarkastajat.
Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Auditus Tilintarkastus Oy (y-tunnus 0775496-4) ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Erkki Salojuuri.

13. Muut mahdolliset asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.

14. Kokouksen päättäminen.

Porissa 23.10.2020
Hallitus

HUOM!

Kokousjärjestelyjen sekä tarjoilun varaamista varten pitää kokoukseen osallistumisesta ilmoittautua maanantaihin 2.11.2020 mennessä Katja Hahtokarille p. 040 5728711.

Written by

Porin Tilausajo

Previous KOKOUSKUTSU
Next Kiitos kuluneesta vuodesta!