Porin Tilausajo, June 18 2020

KOKOUSKUTSU

Porin Tilausajo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 30. kesäkuuta 2020. Kokous pidetään Porissa Ravintola Klubissa (Eteläranta 10, 28100 PORI)

Klo 18:00 Meknia Oy:n edustaja - vakuutusten kilpailutus? Olemme neuvotelleet Meknia Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen Porin Tilausajon autoilijoiden vakuutusten kilpailuttamiseen liittyen. Palvelua ovat käyttäneet Porin Tilausajon autoilijoista mm. Matti Jokimäki Oy ja Kuljetusliike S Pirinen Oy. Meknia Oy on kotimainen vakuutusmeklariliike ja keskittynyt kuljetusliikkeiden vakuutusten kilpailuttamiseen. Lisätietoja esitteessä (liite).

Klo 19:00 Porin Tilausajo Oy:n yhtiökokous ja käsiteltävät asiat
- Yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä määritellyt varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön konttorissa viikon ajan ennen kokousta. Jäljennökset lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä.

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan kokoukseen viimeistään perjantaina 26.6.2020 mennessä yhtiön toimistoon tai puhelimitse Katja Hahtokarille numeroon 040 5728711.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Läsnä olevien toteaminen ja vahvistetaan osanottajaluettelo
4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
5. Valitaan ääntenlaskijat.
6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
7. Päätetään työjärjestyksestä.
8. Esitetään yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2019. (Tilinpäätös on nähtävillä yhtiön konttorilla ennen kokousta)
9. Päätetään tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase) vahvistamisesta.
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistettu tase antaa aihetta.
11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2019.
12. Muut mahdolliset asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.
13. Kokouksen päättäminen.

Porissa kesäkuun 17. päivänä 2020

Hallitus

Written by

Porin Tilausajo

Previous Laskutusosoite muuttunut
Next PORIN TILAUSAJO OY: N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2/2020